Enamik meist maksab ausalt makse, sest makse maksta on normaalne ja väärikas.

Tänu sellele, et maksad ausalt makse on Eestis:

  • koolid, lasteaiad ja ülikoolid ning tasuta õppimine
  • haiglad ja perearstid
  • julgeolek ja turvalisus
  • maanteed ja tänavavalgustus ning veevärk
  • pensionisüsteem