Statistika

 • Eestis saab osaliselt või täielikult palga n-ö ümbrikus 10-15 protsenti palgasaajatest.
 • Nendest pisut enam kui pool saab ümbrikupalka regulaarselt.
 • Iga kolmas Eesti inimene teab kedagi, kellele makstakse töötasu osaliselt või täielikult ümbrikus.
 • Töötamise registri kasutuselevõtuga on ümbrikupalka saanud töötajate arv langenud, samas on täiesti „mustalt“ töötamise asemel nüüd murekohaks osaline ümbrikupalk.
 • Ümbrikupalga saajatest 5 protsenti saavad kogu palga mitteametlikult, ülejäänud osaliselt.
 • Ümbrikupalga maksmist tuleb kõige enam ette kaubanduses, transpordis, toitlustuses, põllumajanduses ja ehituses.
 • 78 protsenti ümbrikupalga saajatest ei ole sellega tegelikult rahul – viimasel kolmel aastal on rahulolematus ümbrikupalgaga järjest kasvanud.
 • 70 protsenti elanikest ei poolda ümbrikupalga maksmist, kuna:
  • varjatud töötasu maksmine on ülekohtune teiste maksumaksjate suhtes;
  • ümbrikupalga saajal puudub või väheneb ravi- ja pensionikindlustus.
 • Ümbrikupalga tekitatud kahju on viimastel andmetel kokku 149 miljonit eurot.

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring „Illegaalse alkoholi ja sigarettide tarbimine ja kaubandus ning ümbrikupalkade maksmine Eestis 2017“