Kampaaniast

Maksu- ja Tolliameti teavituskampaania selgitab ümbrikupalga maksmise ja selle vastuvõtmisega kaasnevaid probleeme. Tavaliselt tuuakse ümbrikupalgaga nõustumise põhjuseks, et kätte jääb rohkem raha. Lühiajaliselt võib see nii olla, aga paraku ei arvestata, et ümbrikupalgaga nõustumine jätab töötaja ilma mitmest olulisest hüvest.

Mitme riikliku toetuse suurus sõltub elaniku palga suurusest, näiteks emapalk, haigushüvitised, töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus. Samamoodi mõjutab ümbrikupalk tulevikus pensioni suurust. Ja kui on plaanis panga abiga elamispind soetada, siis loeb siingi ametliku sissetuleku suurus.

Ümbrikupalk on ebaseaduslik ning selle maksmine ja vastuvõtmine muudab lisaks isiklikule turvatundele halvemaks riigi arengu tervikuna. Maksutulu on riigieelarve olulisim tuluallikas. Maksudest saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma kodanikele vastu hüvesid ja teenuseid.

Kui tööandja jätab maksud maksmata, jääb riigil vähem raha selleks, et töös hoida näiteks:

  • koole, lasteaedasid ja ülikoole (õppimine);
  • haiglaid ja perearste;
  • julgeolekut ja turvalisust
  • ühistransporti (bussid, trammid, trollid, rongid);
  • maanteid ja tänavavalgustust, veevärki;
  • pensionisüsteemi.

E-maksuametist/e-tollis asuvast töötamise registrist saad kontrollida, kas tööandja on sind tööle registreerinud ning kas sinule tehtud väljamaksed on deklareeritud ja maksud tasutud.

Ära nõustu ümbrikupalgaga! Ümbrikupalgast saad teatada meiliaadressil vihje@emta.ee või vihjetelefonil (tasuta, 24h) 800 4444.